Hej och välkommen till avdelningen Skruven

Skruven är en avdelning för de äldsta barnen, här är barnen 3 år och uppåt. På Skruven har vi valt att dela in barnen i två hemvister, Blåa och Gröna Skruven. Största delen av dagen är vi tillsammans men vi delar oss strax före lunch och en stund efteråt.

Vi tycker mycket om att arbeta i projekt! Projekten startas alltid utifrån ett intresse eller en fundering från barnen. Det är ett spännande arbetssätt där barnen är delaktiga och kan bidra med sina kunskaper och förmågor. För att driva ett projekt framåt använder vi oss mycket av film, ipad, dator och skapande.

En viktig del i vårt arbete är att hålla dialogen öppen och levande mellan oss pedagoger och barnen. Vi vill ge barnen chans att påverka och ha inflytande över sin tid här så vi pedagoger är alltid nyfikna på barnens idéer och lyhörda för deras önskningar och behov.

För att ge föräldrarna större inblick i vår verksamhet har vi startat en blogg.   


Hör gärna av er om ni vill komma och hälsa på eller om ni har någon fråga!
Telefonnummer: 0582-685490, 0702329350


Kontaktuppgifter