Välkommen till avdelningen Hjulet!

Instagram

I vårt dokumentationsarbete synliggör vi barnens vardag. Detta för att barnen ska få reflektera över sin dag. Vårt slutna Instagramkonto ser vi som ett verktyg både för oss på förskolan och för föräldrar att tillsammans med barnen samtala om vad som hänt på Hjulet. För att hjälpa barnen i deras språkutveckling tycker vi att det här är ett bra sätt att skapa

ett bra "språkutrymme" för barnen.

Det är endast föräldrar till barn på Hjulet som kan se våra bilder, samt de andra avdelningarnas pedagoger och våran förskolechef. Vill vårdnadshavare inte ha sitt barn med alls eller inga ansiktsbilder så respekterar vi självklart detta.

Inflytande och delaktighet

Utöver Instagram jobbar vi på olika sätt med digital teknik för att barnen skall få vara delaktiga i dokumentationsarbetet på förskolan.Vi arbetar även mycket med vår projektor tillsammans med barnen för att skapa lustfyllda miljöer och det är ett bra sätt då vi tillsammans i stor grupp kan reflektera tillsammans över det vi gör genom att visa bilder/filmer.

I och med att vi jobbar projektinriktat spinner vi vidare på barnens intressen och önskemål. Vi anser det viktigt att barnen får känna sig delaktiga i utformningen av verksamheten. Detta gör att de känner sig viktiga och får en bra självkänsla och självförtroende.

Text

Kontaktuppgifter