Välkommen till avdelningen Hjulet!

Välkommen till avdelningen Hjulet!
På Hjulet går barnen när de är ca. 2-3 år. Just nu är det 18 barn inskrivna och 3 pedagoger. Vi har valt att jobba på ett tematiskt arbetssätt. Det innebär bl.a. att vi planerar verksamheten och aktiviteterna efter barnens intressen. Detta för att det ska bli meningsfullt för barnen.

Denna termin är det den färgglada familjen Barbapappa som flyttat in hos oss. Tillsammans med de här karaktärerna utforskar vi saker och ting och plockar in barnens funderingar, tankar och önskningar.
Genom drama och teatrar skapar vi tillsammans med barngruppen en god grund för språkutvecklande aktivitet och lärande.


Likabehandlingsarbete

Att bli respekterad och accepterad som man är oavsett om man är pojke eller flicka, religionstillhörighet sexuell läggning eller kommer från annat land är en mänsklig rättighet och någon vi värnar om på Björkängen.
Genom sagor och olika aktiviteter jobbar vi för att barnen skall se varandra som tillgångar och vänner. Genom att aktivt jobba med och förankra förskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling i verksamheten skapar vi en god grund för barnens framtid.

Vi bloggar

I vårt dokumentationsarbete synliggör vi barnens vardag. Detta för att barnen ska får reflektera över sin dag. Vår offentliga blogg www.hjulet.bjorkangen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser vi som ett verktyg både för oss på förskolan och för föräldrar att tillsammans med barnen samtala om vad som hänt på Björkängen.
Bilder som läggs på bloggen är noga arrangerade så barnens identitet förblir anonym. Kort tas enbart på saker som händer eller görs och tas från en vinkel så barnens ansikte inte syns. Vi tar självklart hänsyn till familjer som inte vill att deras barn skall vara med på bild. syftet med bloggen är att ge er föräldrar en möjlighet att se vad som händer på vår avdelning. Vårt mål är även att ni föräldrar tillsammans med era barn kan titta och prata
om barnens vardag på förskolan.
För att hjälpa barnen i deras språkutveckling tycker vi att det här är ett bra sätt att skapa
ett bra "språkutrymme" för barnen

Inflytande och delaktighet

Utöver bloggen jobbar vi på olika sätt med digital teknik för att barnen skall få vara delaktiga i dokumentationsarbetet på förskolan. Barn får själva ta kort och till exempel skapa interaktiva digitala böcker som hela barngruppen får ta del av.

Med hjälp av vårt tema spinner vi vidare på barnens intressen och önskemål. Vi anser det viktigt att barnen känna sig delaktiga i utformningen av verksamheten. Detta gör att de känner sig viktiga och får en bra självkänsla och självförtroende.

Mvh Hjulet

Kontaktuppgifter