Björkängens avdelningar

Vi har tre och en halv avdelning. Vi har delat upp barnen efter ålder för att på så
sätt anpassa material och aktiviteter efter utveckling och mognad.


Kontaktuppgifter