Förskolan Björkängen

På Förskolan Björkängen arbetar vi åldersinriktat för att kunna möta och se varje barns utveckling och lärande just där barnen befinner sig. Vi vill få barnen att tro på sin egen förmåga därför ger vi barnen tid att prova och försöka själva utifrån deras förutsättningar för att öka deras självständighet och självkänsla.

För oss är det viktigt att barnen känner att de har inflytande över sin vardag. Därför är vi pedagoger lyhörda för vad som intresserar barnen och väljer att planera verksamheten utifrån det. Vi tror att en vardag som barnen kan påverka och som innefattar deras intressen bidrar till en positiv lärmiljö.

Maten som vi får lagas i Alléköket och den äter vi i vår gemensamma matsal vid olika tidpunkter.

Vår gård är stor och den stimulerar så väl de mindre barnens fysiska utveckling som de äldre barnens.

Vi arbetar ut efter Läroplanen för förskolan, (Lpfö 98 rev 10) och övriga styrdokument, internationella som regionala. Varje läsår väljer vi att fokusera på ett eller ett par mål ur vår läroplan just nu är det:

Förskolans prioriterade målområden detta läsår är;

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Hem och förskola


Björkängens dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolan Björkängen, KR 2014-2015.pdf 279.6 kB 2015-11-25 14.03
Kvalitetsredovisning 2016.pdf 609.8 kB 2016-11-04 13.35
Plan mot disk o kränk 16 17.docx 185.1 kB 2017-02-12 16.45

Kontakt:

Förskolan Björkängen
Trädgårdsgatan12

694 31 Hallsberg


Avd. Lampan 0582-68 54 21, 070 231 9690
Avd. Skruven 0582-68 54 90, 070 2329350
Avd. Hjulet 0582-68 54 05, 070 233 48 30

Västra områdesexpedition Nagam Al Ssindi 0582-68 54 03
Rektor Jessica Bengtsson 0582- 68 53 44, 070-2691875

Kontaktuppgifter