Överlåtelse av medicinering.

Aktuellt när förskolans personal bistår barnet i läkemedelsintag.

Har du några funderingar prata med personalen på förskolan

Kontaktuppgifter