På Förskolan Björkängen arbetar vi åldersinriktat för att kunna möta och se varje barns utveckling och lärande just där barnen befinner sig. Vi vill få barnen att tro på sin egen förmåga därför ger vi barnen tid att prova och försöka själva utifrån deras förutsättningar för att öka deras självständighet och självkänsla..

För oss är det viktigt att barnen känner att de har inflytande över sin vardag. Därför är vi pedagoger lyhörda för vad som intresserar barnen och väljer att planera verksamheten utifrån det. Vi tror att en vardag som barnen kan påverka och som innefattar deras intressen bidrar till en positiv lärmiljö.

Kontaktuppgifter