Inbjudan till föräldramöte!

Datum: Måndag den 3 juni

Tid: Kl. 18.30 – ca 20.00

Plats: Folkasboskolans matsal

Målgrupp: Alla vårdnadshavare för blivande förskoleklass och åk 1 – 9

Program

  • Inledning av rektor – forskning av framgångsrika skolor
  • Presentation av blivande organisation och mentorer (klasslärare)
  • Varför är det viktigt att gå i skolan? Margareth Hagberg SYV
  • Samlad skoldag
  • Våra profiler
  • Matematiklyftet
  • Övrigt
  • Vårdnadshavarna träffar mentorer i sina respektive klasser – kort information
  • Rundvandring i lokaler för de som önskar

Varmt välkomna hälsar personalen genom Birgitta Åberg Andersson

Rektor

Kontaktuppgifter