Fakta

Organisation                        Värdegrund
Arbetslag:                             97,3% upplever en
Förskoleklass - Åk 2 länk till annan webbplats          trygghet i skolan,
Åk 3 - 5 länk till annan webbplats                              målet är naturligtvis
Åk 6 - 7 länk till annan webbplats                                100%!
Åk 8 - 9

Antal elever                  Personal
F - åk 5  162 st                Ca 60 st, inklusive
Åk 6 - 9  188 st               elevhälsoteam och adm.
Totalt 350 st

Kontaktuppgifter