Stängningsdagar på fritids

Stängningsdagar under våren 2018 då fritids stänger 16.00

29 januari

26 februari

23 april

28 maj

Fritids har reducerat öppethållande 5 februari och 18 juni under våren 2018. Vid behov av omsorg, meddela personalen i god tid innan.Kontaktuppgifter