Stängningsdagar på fritids

Stängningsdagar under hösten 2017 då fritids stänger 16.00

28 augusti

25 september

27 november

18 december

Fritids har reducerat öppethållande 1 september och 30 oktober under hösten 2017. Vid behov av omsorg, meddela personalen i god tid innan.

Stängningsdagar under våren 2018 då fritids stänger 16.00

29 januari

26 februari

23 april

28 maj

Fritids har reducerat öppethållande 5 februari och 18 juni under våren 2018. Vid behov av omsorg, meddela personalen i god tid innan.



Kontaktuppgifter