Stängningsdagar på fritids

Stängningsdagar under hösten 2017 då fritids stänger 16.00

28 augusti

25 september

27 november

18 december

Fritids har reducerat öppethållande 1 september och 30 oktober under hösten 2017. Vid behov av omsorg, meddela personalen i god tid innan. 
Kontaktuppgifter