Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla är ett samarbete mellan kommunerna Hallsberg och Kumla, som sedan 1 oktober 2013 arbetar gemensamt med familjehemsvård.

Att vara familjehem

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. I praktiken innebär detta att ett familjehem tar emot någon annans barn i sitt hem och ser till att barnet får sina behov tillgodosedda. Familjehem är i dag den vanligaste vårdformen för barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Orsaken kan ligga i hemförhållanden och/eller i barnets/ungdomens eget beteende. De barn och unga som placeras i familjehem bor där olika lång tid, socialnämnden är skyldig att noga följa vården och var sjätte månad omprövas/övervägs vården.

Utbildning och handledning

Alla familjehem ska genomgå socialtjänstens utformade grundutbildning. Familjehem har rätt till regelbundet stöd i sitt uppdrag genom sin familjehemssekreterare. Handledning anpassas efter uppdragets svårighetsgrad samt familjehemmets kompetens och erfarenhet. Familjehem erbjuds gemensamma aktiviteter med andra familjehem och barn/ungdomar. Familjehem ges även möjlighet att träffa andra familjehem under cafékvällar där även föreläsare kan komma att bjudas in.

Ersättning

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) rekommendationer gällande ersättning till familjehem. Den ekonomiska ersättningen till familjehemmet består av ett arvode och en omkostnadsersättning, där omkostnadsersättningen ska täcka barnets/ungdomens kostnader.

Utredning

Personer som vill bli familjehem genomgår en familjehemsutredning som innebär inhämtande av registerutdrag, referenser, hembesök och intervjuer. Materialet sammanställs i en skriftlig utredning som familjehemmet får ta del av. Utredningen genomförs för att kunna göra en bedömning av hemmets lämplighet samt för att kunna göra en så bra matchning som möjligt mellan familjehem och barn/ungdom.

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla ger sina familjehem:

  • Ett nära samarbete med familjehemssekreterare - direktkontakt med uppdragsgivaren
  • Hög tillgänglighet - telefonberedskap kvällar och helger
  • Familjehemsutbildning och kompetensutveckling
  • Regelbunden handledning utifrån behov
  • Cafékvällar med möjlighet att träffa andra familjehem och där aktuella teman berörs
  • Gemensamma aktiviteter för familjehem och barn/ungdomar

Är ni intresserade av att bli familjehem eller vill få mer information?

Hör av er till Familjehemsenheten Hallsberg och Kumlas familjehemssekreterare:

Jaqline Carlzon Shoukatian
Telefon: 019-58 86 96 och
E-post: jaqline.carlzon-shoukatian@kumla.se

Maria Markusson
Telefon: 019- 588358
E-post: maria.markusson@kumla.se

Anmäl intresse via formulär

Ni kan också anmäla ert intresse via det här formuläret.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda