Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten riktar sig till barn och ungdomar i åldern 0-21 år och deras familjer.

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet. Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder ansöka om stöd på olika sätt. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida.

Det finns även insatser som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen. Dessa insatser riktar sig i första hand till de som har ett mer omfattande behov av stöd.

Till vänster hittar du information om det stöd som vi kan ge barn, unga och deras familjer.

Alla verksamheter omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda inte får lämnas ut utan samtycke.

Kontakt

Handläggarna når du säkrast kl. 08.30-09.30 Ring receptionen tel: 0582-68 53 04.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda