Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för den medicinska kvaliteten och säkerheten inom hemsjukvård och särskilt boende där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå.

Ansvarsområde

Medicinskt ansvarig sjuksöterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges genom att det finns rutiner så att medarbetare inom särskilt boende för äldre och särskilt boende för personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård tar kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients hälsotillstånd så kräver. Ansvaret gäller även att journaler förs och att läkemedelshanteringen är säker och fungerar väl.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har också ansvar för att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat och att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienten.

Avvikelser

Om en patient inom medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvarsområde, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska rapportera till socialnämnden. Efter internutredning beslutas om anmälan enligt Lex Maria ska göras.


MAS i Hallsbergs kommun

Marjut Alfalk 0582 - 68 53 01

marjut.alfalk@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda