Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kommunal sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och dig som får hjälp via socialpsykiatrin.

Insatserna utförs upp till och med undersköterske,- sjuksköterske-, arbetsterapeutnivå. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar. Arbetsterapeut/sjukgymnast finns att tillgå efter överenskommelse.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Region Örebro läns ansvar.


Sjuksköterskans insatser kan vara:

  • Bedömningar
  • Såromläggningar
  • Insulingivning
  • Provtagning
  • Rådgivning


Arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna har i huvudsak ansvar för bedömning av aktivitetsförmåga och hjälper till att skriva ut hjälpmedel och anpassning av bostäder.


Hjälp via kommunala boenden

Den som bor i särskilt boende, boende med särskild service, servicebostad, vistas på någon av kommunens rehabiliteringsenheter eller dagverksamhet eller har kommunal personlig assistans tillhör kommunens sjukvård.


Hjälp i hemmet

Om man bor i eget hem och inte kan ta sig till sin vårdcentral kontaktar distriktssköterska på vårdcentralen en sjuksköterska i kommunen och för över ärendet. Det är sedan sjuksköterskan i kommunen som avgör om vårdtagaren kan ta sig till vårdcentralen. Sjuksköterskan gör en rimlighetsbedömning av vårdtagarens situation. Om sjuksköterskan bedömer att vårdtagaren inte kan ta sig till sin vårdcentral skrivs man in i den kommunala hemsjukvården och får sjukvård i hemmet.


För närstående

Närstående och personer som arbetar hemma hos personer som behöver hälso- och sjukvård kan få handledning och utbildning att ge medicin och att sköta eventuell medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.

Kontakt

Hemsjukvård

Monica Gustafsson, tf enhetschef: 0582-68 52 11 eller monica.gustafsson@hallsberg.se

Sjuksköterska och arbetsterapeut

Du som har sjukvård i hemmet kan nå distriktssköterska eller dist riktsarbetsterapeut via telefon. Du har fått telefonnummer när du skrevs in i hemsjukvården.

Du kan också ringa kommunens växel på 0582-68 50 00 och be att få tala med den distriktssköterska/ distriktsarbetsterapeut som har ansvar för det område där du bor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda