Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsnamn för en rad olika insatser som kan beviljas utifrån behov. Det kan handla om personlig omvårdnad såsom hjälp med påklädning och hjälp med personlig hygien. Det kan också handla om service som städ, tvätt och handling.

Vår ambition är att vård och omsorg inom Hallsbergs kommun ska hålla en hög kvalité. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem, känna trygghet och leva aktivt även när du behöver stöd och hjälp.

Informationsbroschyr om hemtjänstPDF

Information om mobil dokumentationPDF

All personal omfattas av offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

För att säkerställa kvalitén i nyckelhantering tillämpar Hallsbergs kommun nyckelfri hemtjänst.

Informationsblad om nyckelfri hemtjänstPDF

Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Ansökningsblankett finns hos biståndshandläggaren.

Socialtjänstlagen

Alla hemtjänstinsatser utförs utifrån socialtjänstlagen (SoL). Särskild vikt i utförandet läggs vid Värdegrunden, som innebär att ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” SoL 5 kap. 4§.

Kontakt

Hemtjänst Norr:
Maj Petterson, enhetschef, 0582-68 55 02
Hemtjänstgrupp, 0582-68 50 76, 0582-68 50 77

Hemtjänst Söder:
Maj Petterson, tf enhetschef, 0582-68 55 39
Hemtjänstgrupp, 0582-68 50 87

Hemtjänst Väster:
Linda Mattisson, enhetschef, 0582-68 50 14
Hemtjänstgrupp, 0582-68 64 39

Hemtjänst Öster:
Marina Isgren, enhetschef, 0582-68 60 88
Hemtjänstgrupp, 0582-68 60 65

Områdeschef hemtjänst:
Anette Söderström, telefon 0582-68 55 04
anette.soderstrom@hallsberg.se

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda