Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykiska funktionsnedsättningar som önskar stöd av kommunens socialpsykiatri kan ansöka om detta hos biståndshandläggaren i kommunen.

Blankett för ansökan om stödPDF

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Den som behöver stöd ska få det så han eller hon uppnår skälig levnadsnivå. Det framgår av Socialtjänstlagens 4 Kapitel 1§.

Socialpsykiatrins målgrupper är personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning utifrån psykisk sjukdom. De psykiska besvären är så stora att de medför en förlust av den egna förmågan i så hög grad att det påverkar det dagliga livet. Vuxna personer och uppåt kan ansöka om insatser.

Handläggaren fattar beslut om insats utifrån en bedömning där bland annat personens funktionsnedsättning, bakgrund, vardagliga behov med flera väsentliga uppgifter sammanställs.

Insaterna som avses är:

  • Boedestöd, som innefattar social kontakt, social träning och stödinsatser
  • Daglig sysselsättning
  • Boende

Nära samarbete med Region Örebro läns psykiatri förekommer vid behov. Det kan vara vid exempelvis vårdplaneringar, koordinatormöten, samordningsmöten och LPT/LRV-uppföljning.

Boendestöd är en individuellt utformad insats till personer som är i behov av stöd för att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Det kan handla om stöd i att få struktur, rutin och planering i det vardagliga livet. Det kan också handla om stöd vid kontakter med till exempel sjukvård och myndigheter.

Insatsen bygger på delaktighet där boendestödjaren handleder för att utveckla den egna förmågan till självständighet hos den som är i behov av stöd.

Den som blir beviljad insatsen boendestöd erbjuds en genomförandeplan som beskriver utförandet av insatsen utifrån de behoven som finns.

Kontakter:

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
rsmh@rsmh.se

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)
office@schizofreniforbundet.se
h.andersson.nora@telia.com

Närpsykiatrin i Hallsberg
Kontaktuppgifter till allmänpsykiatrin i Hallsberg på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Psykiatrins jourmottagning
019-602 56 00

Kontakt

Linda Carlsén Selvin, enhetschef
0582-68 50 65, linda.carlsen.selvin@hallsberg.se

Helena Blomberg, områdeschef
0582-68 53 47, helena.blomberg@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda