Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

LSS, stöd och service

Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning den hjälp de behöver i sitt dagliga liv.

Vem kan få stöd?

Rätt till insatser har personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Avgifter

Insatser som beslutas enligt LSS är avgiftsfria. Du betalar egenavgifter, till exempel hyra, mat, fritidsaktiviteter och resor till och från daglig verksamhet.

Insatser som kan beviljas 

Råd och stödlänk till annan webbplats

Råd och stöd är extra hjälp från någon som kan och vet hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar.

syftar till att underlätta för dig att leva med din funktionsnedsättning.
Stödet ges av personer som har särskild kunskap om olika funktionsnedsättningar,

Personlig assistanslänk till annan webbplats

Den som är upp till 65 år och som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd, kan ansöka om personlig assistans.

Ledsagarservicelänk till annan webbplats

Ledsagarservice kan vara ett led i att bryta social isolering. Hjälp från en ledsagare ska göra det lättare att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller bara ta en promenad.

Kontaktpersonlänk till annan webbplats

En kontaktperson är en vän och medmänniska – ett komplement till anhöriga och vänner.

Avlösarservice i hemmetlänk till annan webbplats

Anhöriga eller andra närstående kan behöva avlösning för att till exempel få avkoppling eller uträtta ärenden.

Korttidsvistelselänk till annan webbplats

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och rekreation för den som har funktionsnedsättning och till avlösning för anhöriga.

Korttidstillsyn - förlängd skolbarnomsorglänk till annan webbplats

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen erbjuder.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostadlänk till annan webbplats

Bostad med särskild service, där omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår, kan utformas på två sätt; som servicebostad eller gruppbostad.

Daglig verksamhetlänk till annan webbplats

I daglig verksamhet erbjuds samhällsanpassad aktivering och sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.


Kontakt, biståndshandläggare

bistandshandlaggare@hallsberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens reception: 0582-68 53 04.

Biståndshandläggarnas telefontider är måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30 - 9.30.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda