Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Boende för personer med funktionsnedsättning

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Du som behöver en bostad med stöd från personal eller en anpassad bostad kan ha rätt att få hjälp från kommunen med detta.

Bostad med särskild service för vuxna avser en av kommunen anvisad bostad med individuellt anpassat stöd.

I bostad med särskild service ingår omvårdnad, kultur och fritid.

Gruppbostad

Gruppbostäder i Hallsbergs kommun

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad avser en lägenhet som kommunen tillhandahåller i det ordinära bostadsbeståndet. Lägenheten anpassas efter funktionshindret.

Omvårdnad, service och fritidsaktiviteter ingår inte i insatsen utan beviljas vid behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndhandläggaren.

Blankett för ansökan om bostad med särskild servicePDF

Kontakt, biståndshandläggare

bistandshandlaggare@hallsberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens reception: 0582-68 53 04.

Biståndshandläggarnas telefontider är måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30 - 9.30.

Kontakt

Elisabeth Tjärnén, enhetschef
0582-68 55 15
elisabeth.tjarnen@hallsberg.se

David Åström, enhetschef
0582-68 56 80
david.astrom@hallsberg.se

Helena Blomberg,områdeschef
0582-68 53 47
helena.blomberg@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda