Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ansökan om stöd och service enligt LSS och SoL

Den som har en funktionsnedsättning kan beviljas stöd och hjälp utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och Socialtjänstlagen (SoLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Beslut om vilka insatser som ska beviljas fattas efter individuell behovsbedömning.

Ansökan

Ansökan om hjälp, så kallat bistånd eller insats, ska göras skriftligen till kommunens biståndshandläggare. Det är den som behöver hjälpen som kan ansöka. Finns en god man eller förvaltare för den enskilde kan även denne göra ansökan. För personer under 18 år kan vårdnadshavaren göra ansökan.

Utredning efter ansökan

En utredning innebär att biståndshandläggaren, efter ansökan från den enskilde, samlar in fakta om funktionsnedsättningen och konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Det kan till exempel göras genom en eller flera personliga möten, genom telefonsamtal, genom utlåtanden från sjukvård eller personer i den enskildes närhet.

Alla uppgifter som någon annan än den enskilde lämnar ska kommuniceras, det vill säga den enskilde ska få ta del av uppgifterna och få möjlighet att lämna synpunkter.

Alla uppgifter dokumenteras och är belagda med sekretess. När biståndshandläggaren har alla uppgifter som behövs görs en bedömning om den enskilde har rätt till stöd utifrån lagen, förarbeten till lagen och aktuella domslut.

Ett beslut tas av biståndshandläggaren, eller socialnämndens individutskott om vilket stöd den enskilde har rätt till och i vilken omfattning. Vem som fattar beslut bestäms av socialnämnden och fastslås i delegationsordning.

Beslut om insats

Ett beslut efter ansökan om insatser enligt LSS och SoL kan vara antingen bifall (att din ansökan beviljas, du får det du sökt om) eller ett avslag (du får inte det du sökt om, helt eller delvis).

Om du får bifall ska det framgå av beslutet vad som beviljats, i vilken omfattning och hur länge beslutet gäller. Vid avslag helt eller delvis ska det finnas en motivering varför du inte får det du ansökt om. Beslutet skickas till dig med post.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Ansökan LSS

Ansökningsblankett för särskilda insatser enligt LSSPDF

 
Ansökan SoL

Ansökningsblankett för insatser enligt 4 Kap. 1§ SoLPDF

Kontakt, biståndshandläggare

bistandshandlaggare@hallsberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens reception: 0582-68 53 04.

Biståndshandläggarnas telefontider är måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30 - 9.30.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda