Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Miljöfarlig verksamhet

När du ska starta en verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, anmälan eller registrering till kommunen eller annan myndighet

Starta och driva verksamhet

En del verksamheter som kan påverka miljön måste få tillstånd innan de startas. Beroende på tänkt verksamhet och omfattning krävs olika nivåer av prövning. Vilken nivå som krävs beror på hur verksamheten är klassad i miljöbalken.

Miljöbalken på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Exempel på verksamheter som omfattas av krav på prövning enligt miljölagstiftningen:

  • restauranger
  • bensinstationer
  • biltvättar
  • lantbruk
  • verkstäder
  • industrier
  • hantering av avfall
  • förorenad mark
  • transporter av avfall

Tillståndplikt

Tillståndspliktigt krävs för verksamheter som påverkar vår miljö i stor utsträckning. Exempel är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och bergtäkter. De verksamheter som klassas som A-verksamheter ska ha tillstånd från miljödomstolen. De som klassas som B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

Anmälan och ansökan om tillstånd - miljöfarlig verksamhet på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Anmälningsplikt

Anmälningspliktiga verksamheter påverkar vår miljö genom till exempel utsläpp av spill från bensin och olja, avfallsrester och kemikalier. Exempel på sådana företag är fordonstvättar och mindre verkstadsindustrier. Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till miljökontoret senast 6 veckor innan de får startas.

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhetPDF

Det finns även andra verksamheter som klassas som U-verksamheter, som miljökontoret bör känna till och som därför ska registreras.

Blankett för registrering av U-verksamhetPDF.

Vad säger lagen?

Det är du, som verksamhetsutövare, som har ansvaret för att alla lagstiftningen följs. Miljöbalken är den lag som styr över vad som klassas som verksamhet med miljöpåverkan (miljöfarlig verksamhet). I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges de olika verksamheterna och vilka klasser de tillhör.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda