Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Pågående projekt och verksamheter

Feriearbete

Varje sommar erbjuder kommunen ungdomar möjlighet till 3 veckors betalt feriearbete för dem som sökt men inte fått annat sommarjobb.

Om feriearbete

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och som inte har jobb. Kommunen har ansvar för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som gör dem motiverade att påbörja studier eller arbete. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA.

Kommunen ska också föra ett register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Nedan finns blanketter att ladda ner:

Anmälan studieavbrottPDF

Elever med studiebevis_gymnasiebetygPDF

För mer information kontakta:
Malin Tengelin
0582-68 51 44

Delegationen för unga till arbete

Delegationen för unga till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå.

Delegationen för unga till arbetes webbplatslänk till annan webbplats

  

Extratjänster

Du som arbetsgivare inom välfärden kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som under viss tid har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och
utvecklingsgarantin. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få
ett arbete utan stöd. Stödet kallas för extratjänst.

Om extratjänst på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats 

 

Framsteget

Projekt för dig med annan etnisk bakgrund än svensk som har lämnat etableringen och har en funktionsnedsättning alternativt misstanke om funktionsnedsättning och/eller posttraumatiskt stressyndrom och är behov av stöd till arbete.

Om Framsteget på Finsams webbplatslänk till annan webbplats

 

Mottagningsteamet i Sydnärke

Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år och som behöver stöd för att klara egen försörjning, samt är långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven.

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Mottagningsteamet.Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Om mottagningsteamet på Finsams webbplatslänk till annan webbplats


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda