Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för i kommunhusets entré.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-01-14

Paragrafer: §§ 1 - 9

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-17

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-08

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Drift- och servicenämnden 2019-01-09

Drift- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-09

Paragrafer: §§ 1-8

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-14

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-06

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och serviceförvaltningen

Protokoll DOS 190109PDF

Sydnärkes överförmyndarnämnd 2019-01-08

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 2019-01-08

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-08

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen, Kansliet, Stadshuset Kumla

Drift- och servicenämndens beredningsutskott 2018-12-07

Drift- och servicenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-07

Paragrafer: §§ 139-158

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-20

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och serviceförvaltningen

Taxe- och avgiftsnämnden 2018-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-12

Paragrafer: §§ 21 - 29

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, administrativa avdelningen

Drift- och servicenämnden 2018-12-19

Drift- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-19

Paragrafer: §§ 142 - 160

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-27

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-19

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och serviceförvaltningen

Protokoll DOS 181219PDF

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-12-19

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-19

Paragrafer: §§ 308 - 316

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-21

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2018-12-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-19

Paragrafer: §§ 132 - 157

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-21

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-13

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Protokoll SAN 2018-12-19PDF

Myndighetsnämnden 2018-12-17

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Paragrafer: §§ 19-24

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-21

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-12

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och serviceförvaltningen

Valnämnden 2018-12-10

Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-10

Paragrafer: §§ 46 - 51

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-20

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-17

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Paragrafer: §§ 109 - 131

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-19

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll för KF 2018-12-17PDF

Kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-17

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Paragrafer: §§ 160 - 165

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-17

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll KS 2018-12-17PDF

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott 2018-12-05

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-05

Paragrafer: §§ 119 - 141

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-12

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunala handikapprådet 2018-11-29

Kommunala handikapprådet

Sammanträdesdatum: 2018-11-29

Paragrafer: §§ 1 - 7

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-14

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Protokoll KHR 18-11-29PDF

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-12-05

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-05

Paragrafer: §§ 286 - 307

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-12

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Bildningsnämndens beredningsutskott 2018-12-04

Bildningsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-04

Paragrafer: §§ 139 - 152

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-06

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet: bildningsnämndens förvaltningskontor

Kungörelse om flyttat fordon 2018-11-29PDF

Ärendenummer: 2018-105

Registreringsnummer: RAD977

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-29

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-31

Uppställningsplats: Transtensgatan 20, Hallsberg

Kungörelse om flyttat fordon 2018-11-29PDF

Ärendenummer: 2018-106

Registreringsnummer: CUM058

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-29

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-31

Uppställningsplats: Transtensgatan 20, Hallsberg

Kungörelse om flyttat fordon 2018-11-29PDF

Ärendenummer: 2018-107

Registreringsnummer: KZJ413

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-29

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-31

Uppställningsplats: Transtensgatan 20, Hallsberg

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda