Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för i kommunhusets entré.

Anslagstavlans innehåll

Här hittar du tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträde
  • justerade protokoll
  • kungörelser
  • annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det inom tre veckor från den dag då protokollet anslogs. Du överklagar till förvaltningsrätten i Karlstad.

Blankett för överklagande av beslutWord

Anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18-01-15

Kommunstyrelsens sammanträde (extrainsatt) 18-01-16

Bildningsnämndens sammanträde 17-12-19

Nerikes brandkårs sammanträde 17-12-14

Överförmyndarnämndens sammanträde 17-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-01-15

Paragrafer: §§ 1 - 15

Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-17

Datum då anslaget tas ned: 2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

Kommunstyrelsens sammanträde (extrainsatt) 18-01-16

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Paragrafer: §§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-17

Datum då anslaget tas ned: 2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

Protokoll KS 18-01-16PDF

Bildningsnämndens sammanträde 17-12-19

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2017-12-19

Paragrafer: §§ 140-154

Datum då anslaget sätts upp: 2017-12-22

Datum då anslaget tas ned: 2018-01-19

Förvaringsplats för protokollet: Bildningsnämndens förvaltningskontor

Protokoll BIN 17-12-19PDF

Nerikes brandkårs sammanträde 17-12-14

Nerikes brandkår

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2017-12-14

Justeringsdatum: 2017-12-15

Datum då anslaget sätts upp: 2017-12-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-01-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltningskontor.

Se protokoll och handlingar på Nerikes brandkårs webbplatslänk till annan webbplats

Överförmyndarnämndens sammanträde 17-12-06

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2017-12-06

Paragrafer: §§ 56-62

Datum då anslaget sätts upp: 2017-12-27

Datum då anslaget tas ned: 2018-01-17

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltningskontor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda