Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för i kommunhusets entré.

Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder 2018-09-24

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-09-24

Ur dagordningen:

  • Gemensam Överförmyndarnämnd i Sydnärke
  • Förnyad borgensförbindelse och regressavtal med mera Kommuninvest
  • Motionssvar gällande Folkets Hus-tomten

Kallelse KF 2018-09-24PDF

Social- och arbetsmarknadsnämndens individuskotts sammanträde 2018-09-18

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott

Sammanträdesdatum: 2018-09-18

Paragrafer: §§ 206 - 209

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-18

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-10

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens individuskotts sammanträde 2018-09-12

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott

Sammanträdesdatum: 2018-09-12

Paragrafer: §§ 196 - 205

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-14

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Bildningsnämndens beredningsutskott sammanträde 2018-09-04

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-04

Paragrafer: §§ 105 - 115

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-02

Förvaringsplats för protokollet: bildningsnämndens förvaltningskontor

Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-04

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-09-04

Paragrafer: §§ 92-109

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll KS 2018-09-04PDF

Myndighetsnämndens sammanträde 2018-09-03

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-03

Paragrafer: §§ 12 - 15

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-11

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-04

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och serviceförvaltningen

Kungörelse 2018-09-03

Val 2018
Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till riksdag, kommun och landsting kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08.00 måndagen den 10 september 2018. Valen kommer att räknas i ordningen riksdag, kommun och landsting.

Länsstyrelsen i Örebro län

Kungörelse Länstyrelsen 2018-09-03PDF

Drift- och servicenämndens sammanträde 2018-08-29

Drift- och servicenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-29

Paragrafer: §§ 78-89

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-30

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och serviceförvaltningen

Protokoll för DOS 2018-08-29PDF

Sydnärkes IT-nämnd  2018-08-29

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdedatum: 2018-08-29

Paragrafer: §§ 19-25

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08- 29

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-29

Paragrafer: §§ 73-83

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-30

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Bildningsnämndens sammanträde 2018-08-28

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-28

Paragrafer: §§ 87 - 100

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-01

Förvaringsplats för protokollet: bildningsnämndens förvaltningskontor

Protokoll för BIN 2018-08-28PDF

Överförmyndarnämndens sammanträde 2018-08-28

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-28

Paragrafer: §§ 27-32

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-03

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-27

Paragrafer: §§ 74-88

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-30

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott 2018-08-22

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-22

Paragrafer: §§ 65-78

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-08-22

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-22

Paragrafer: §§ 163-195

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda