Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för i kommunhusets entré.

Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-29

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-06-29

Paragrafer: §§ 89-91

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-29

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll KS 2018-06-29PDF

Bildningsnämndens sammanträde 2018-06-19

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-19

Paragrafer: §§ 73-86

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-23

Förvaringsplats för protokollet: Bildningsnämndens förvaltningskontor

Protokoll - bildningsnämndens sammanträde 2018-06-19PDF

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-20

Paragrafer: §§ 61-72

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-21

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-13

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Protokoll - social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2018-06-20PDF

Sydnärkes utbildningsförbund sammanträde 2018-06-07

Direktionen

Sammanträdesdatum: 2018-06-07

Paragrafer: §§ 29-38

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-20

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Sydnärkes Utbildningsförbunds diairie

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-19

Paragrafer: §§ 71-73

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-20

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättarservices sammanträde 2018-06-04

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Sammanträdesdatum: 2018-06-04

Paragrafer: §§ 4- 7

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-18

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Regionkansliet, Eklundagatan 2, Örebro

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-11

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-06-11

Paragrafer: §§ 41-64

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-19

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll KF 2018-06-11PDF

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-06-18

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-18

Paragrafer: § 161

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-18

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Överförmyndarnämndens sammanträde 2018-06-12

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12

Paragrafer: §§ 19-26

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-15

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-06-12

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12

Paragrafer: §§ 124-159

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-06-12

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12

Paragrafer: § 160

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-12

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott 2018-06-12

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12

Paragrafer: §§ 52-64

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-18

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Bildningsnämndens beredningsutskott 2018-06-04

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-04

Paragrafer: §§ 77 - 90

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-11

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Bildningsnämndens förvaltningskontor

Drift- och servicenämndens sammanträde 2018-05-30

Drift- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-30

Paragrafer: §§ 66-77

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-30

Förvaringsplats: Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

Protokoll - drift- och servicenämndens sammanträde 2018-05-30PDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda