Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för i kommunhusets entré.

Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 18-03-20

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Paragrafer: §§ 37-39

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-20

Datum då anslaget tas ned: 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll - Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 18-03-20PDF

Kommunstyrelsens sammanträde 18-03-06

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-03-06

Paragrafer: §§ 21-36

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll - Kommunstyrelsens sammanträde 18-03-06PDF

Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 18-03-05

Bildningsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-03-05

Paragrafer: §§ 27-43

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-09

Datum då anslaget tas ned: 2018-04-02

Förvaringsplats för protokollet: Bildningsnämndens förvaltningskontor

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 18-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-01

Paragrafer: §§ 17-32

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-05 

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Protokoll - Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 18-03-01PDF

Drift- och servicenämndens sammanträde 18-02-28

Drift- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-28

Paragrafer: §§ 18-31

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-08

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-31

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

Protokoll - Drift- och servicenämndens sammanträde 18-02-28PDF

Direktionen, Sydnärkes utbildningsförbunds sammanträde 18-02-28

Direktionen, Sydnärkes utbildningsförbund

Sammanträdesdatum: 2018-02-28

Paragrafer: §§ 1-4

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-21

Datum då anslaget tas ned: 2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet: Sydnärkes utbildningsförbunds diarie

Protokoll - Direktionen, Sydnärkes utbildningsförbund 18-02-28länk till annan webbplats

Bildningsnämndens sammanträde 18-02-27

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

Paragrafer: §§ 14-18, 20-27

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet: Bildningsnämndens förvaltningskontor

Protokoll - Bildningsnämndens sammanträde 18-02-27 §§ 14-18, 20-27PDF

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskotts sammanträde 18-02-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

Paragrafer: §§ 1-11

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-05

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet: Bildningsnämndens förvaltningskontor

Bildningsnämndens sammanträde 18-02-27

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

Paragrafer: § 19

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet: Bildningsnämndens förvaltningskontor

Protokoll - Bildningsnämndens sammanträde 18-02-27 §19PDF

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18-02-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-26

Paragrafer: §§ 16-28

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Myndighetsnämndens sammanträde 18-02-26

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-26

Paragrafer: §§ 1 - 6

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-26

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

Taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2018-02-23

Taxe- och avgiftsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-23

Paragrafer: §§ 1-9

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-08

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll - Taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 18-02-23PDF

Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 18-02-16

Drift- och servicenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-16

Paragrafer: §§ 18 - 31

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-23

Förvaringsplats för protokollet: Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice sammanträde 18-02-15

Sammanträdesdatum: 2018-02-15

Paragrafer: §§ 1-3

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Samordningsförbundet Sydnärkes sammanträde 18-02-02

Samordningsförbundet Sydnärke

Sammanträdesdatum: 2018-02-02

Paragrafer: §§ 1-16

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-09

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Kumlas stadshus

Protokoll - Samordningsförbundet Sydnärkes sammanträde 18-02-02länk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda