Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun paragraf 20 - 27

21 § - Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats.

22 § - Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område.

23 § - Sprängning och skjutning med eldvapen m.m

Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen samt pil- och slangbåge får inte användas på offentlig plats.

24 § - Ridning och löpning

Ridning får inte ske i följande motionsspår: de belysta motionsspåren i Stocksätter, Långängen, Östansjö, Vretstorp, Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn.

Anlagda skidspår får ej användas till annat ändamål än skidåkning.

25 § - Utformning av uteserveringar, varustånd m.m.

Uteserveringar och varustånd m.m. ska utformas enligt Hallsbergs kommuns krav på tillgänglighet, se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av offentlig plats. Riktlinjerna ändras av Teknik- och plannämnden.

26 § - Tidsbegränsning för uteserveringar

Uteserveringar tillåts från 1 maj t.o.m 30 september. Dispens från tidsbegränsningen kan ges av Teknik- och planförvaltningen.

27 § - Avgift för att använda offentlig plats

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Taxa för upplåtelse av offentlig platsPDF

28 § - Adressnummerskylt

Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt.

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och upprätta skylt samt tillse att den placeras på sådant sätt och hållas i sådant skick, att den med lätthet kan läsas från gatan.

29 § - Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-12 §§, 13 § första stycket, 14-24 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda