Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun paragraf 1 - 5

1 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpning

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmäna ordningen i Hallsbergs kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 26 § har till uppgift att vägleda allmänheten, polisen, räddningstjänsten m.fl.

2 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpning

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpning

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
Anläggningar för lek och idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och kyrkogårdar enligt bilaga 1.

 Bilaga 1 - Områden att jämställas med offentlig platsPDF

4 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpning

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8 §, 13 § första stycket, 14 §, 16 §, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpning

Tillstånd kan ges för maximalt ett år i taget och måste därefter sökas om. Kommunen har rätt att vägra upplåtelse till verksamheter som kan anses oseriösa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda