Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun paragraf 11-19

14 § - Högtalarutsändning

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

15 § - Förtäring av alkoholhaltiga drycker

Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte annat än i samband med tillåten servering förtäras på offentlig plats inom följande områden:

Centrala Hallsberg, Bilaga 2 - karta över centrala Hallsberg PDF

Vretstorp, Bilaga 3 - karta över VretstorpPDF

Pålsboda, Bilaga 4 - karta över PålsbodaPDF

Östansjö, bilaga 5 - karta över Östansjö PDF

samt angivna områden enligt Bilaga 1- områden att jämställa med offentlig plats.PDF

16 § - Ambulerande försäljning

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

17 § - Camping

Med camping avses uppställning av husvagn, husbil eller tält för övernattning. Camping får inte ske på offentlig plats annat än på iordningställd campingplats.

18 § - Hundar

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshundar, vilket är ett samlingsbegrepp för hundar för att hjälpa människor med synskador eller funktionshinder, eller för polishund i tjänst.

19 § - Hundar

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom tättbebyggt område. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller på de officiella
badplatserna.

20 § - Hundar

På all offentlig plats skall föroreningar efter hundar och katter plockas upp.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda