Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön paragraf 8-12

8 § - Eldninglänk till annan webbplats

För skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för fasta bränslen gäller att lufttillförseln skall var god och att bränslet skall förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen skall finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.

9 § - Eldninglänk till annan webbplats

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får inte ske på ett sådant sätt att olägenhet för omgivningen uppstår.

Eldning får inte ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

10 § - Ansökan och anmälanlänk till annan webbplats

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till drift- och servicenämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ samma förordning vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

11 § - Straffbestämmelserlänk till annan webbplats

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

12 § - Avgifterlänk till annan webbplats

Drift- och servicenämnden får ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda