Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön paragraf 5 - 7

5 § - Tomgångskörninglänk till annan webbplats

Inom Hallsbergs kommun får förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus under högst 1 minut.

Detta gäller inte:

  • om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. trafikkö och nedfällda bommar
  • om  motorn hålls i gång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande — driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

6 § - Spridning av gödsellänk till annan webbplats

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan ska anmäla detta till drift- och servicenämnden innan spridning sker.

Utan tillstånd av drift- och servicenämnden får spridning ej ske av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område.

Tillstånd behövs ej för spridning i ringa omfattning av väl brunnen gödsel, tex på villatomt och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen.

Kravet på tillstånd enligt denna paragraf omfattar ej sådana verksamheter där spridning regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

7 § - Värmepumparlänk till annan webbplats

Det krävs tillstånd av drift- och servicenämnden att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten inom följande vattenskyddsområden (kartbilagor 8 — 11):

Björnhammars vattentäkt, Hallsbergs reservvattentäkt, Hjortkvarns vattentäkt, Sköllersta reservvattentäkt

Vretstorps- och Tisarens vattenskyddsområden regleras enligt respektive skyddsföreskrift. Läs med här!

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpar som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kartbilagor § 7:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 8 Björnhammars reservvattentäkt.pdf 24.9 kB 2013-02-19 13.12
Bilaga 9 Hallsbergs reservvattentäkt.pdf 450.8 kB 2013-02-19 13.12
Bilaga 10 Hjortkvarns vattentäkt.pdf 88.1 kB 2013-02-19 13.12
Bilaga 11 Sköllersta vattentäkt.pdf 137 kB 2013-02-19 13.12
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda