Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

POSOM - krisstöd

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som POSOM arbetar med är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. POSOM har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer

I Hallsbergs kommun finns en krisgrupp som heter POSOM, med uppgift att socialt, fysiskt och psykiskt ge stöd till drabbade och/eller deras närstående när en olycka har hänt eller vid en kris.

Skadade personer på en olycksplats som behöver sjukvård tas om hand av Region Örebro län. Kommunens POSOM tar hand om personer som finns runt omkring olyckan som inte behöver sjukvård.

POSOM kallas in vid akuta kriser men även vid olyckor inom Hallsbergs kommun, eller vid olyckor i andra kommuner där Hallsbergsbor är inblandade. Det är räddningstjänsten eller polisen som via SOS Alarm kallar ut POSOM.

Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum, där man kan samlas.

I POSOM finns företrädare från:

  • socialtjänst
  • bildningsförvaltning
  • räddningstjänst
  • primärvård
  • kyrka
  • polis

POSOM har ett antal utbildade resurspersoner till sitt förfogande. Deras uppgift är främst att vara stödpersoner och att ta hand om praktiska göromål vid en insats. Det kan innebära att man tröstar och lyssnar, men också att man hjälper till med mat eller praktisk vägledning till de drabbade.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda