Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Revisorerna - ett demokratiskt kontrollinstrument

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen, att fungera som en del av den demokratiska kontrollen.

Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna.

Revisorerna granskar regelbundet om nämnder och styrelser har en tillräcklig intern kontroll i sin styrning, ledning och uppföljning av verksamheten, samt att de återrapporterar till fullmäktige på det sätt som beslutats. De granskar också om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande. Dessutom granskar revisorerna även att räkenskaperna är rättvisande. För att biträda kommunens folkvalda revisorer finns en yrkesrevisor.

Varje år väljer revisorerna också självständigt, men gemensamt som grupp, olika delar av verksamheter som specialgranskas. På vilket sätt detta ska göras och hur granskningsresultatet ska analyseras och bedömas avgör revisorerna själva. Ingen annan styr granskningarna.

Revisorerna granskar inte enskilda beslut som är myndighetsutövning och styrs av särskilda lagar. Däremot granskar man på vilket sätt kommunen utför myndighetsutövandet.

Ledorden för revisorerna är öppenhet, tillgänglighet och dialog med såväl de som granskas som kommunens invånare, som gärna får lämna förslag på sådant man upplever behöver granskas. Ett sätt att lämna förslag är att skicka e-post till: revisorerna@hallsberg.se

Revisionsrapporter

Kontakta revisorerna

Peter Langlott, ordförande: 0582-108 12

Lars Billström, vice ordförande: 070-592 90 32

Siw Palmgren, andre vice ordförande: 073-983 05 98

Torvald Evanni: 0582-420 01

Per Ager: 076-849 66 00

Ågot Nordin: 0582-66 06 73.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda