Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt.

Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar. Riksdagen kan besluta om att genomföra folkomröstning i hela riket antingen i samband med ett allmänt val eller vid en annan tidpunkt mellan de ordinarie valdagarna. Kommunen (eller regionen) kan också besluta om att genomföra en lokal folkomröstning om en viss fråga som kommunfullmäktige vill höra kommuninvånarnas uppfattning om.

Valnämnden ansvarar främst för följande:

  • Föreslår indelning i valdistrikt (länsstyrelsen fastställer).
  • Ordnar med och utrustar vallokaler.
  • Utser och utbildar röstmottagare.
  • Svarar för all förtidsröstning.
  • Genomför preliminär rösträkning (länsstyrelsen genomför slutlig rösträkning).
  • Utför andra uppgifter som hör samman med det praktiska genomförandet av val eller folkomröstningar.

Valnämndens övergripande mål

Att val och folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt, att väljare ska ha möjlighet att förtidsrösta. Också att verka för ett ökat valdeltagande oavsett om det är allmänt val, val till Europaparlamentet eller om det är folkomröstning.

Ledamöter

Ordförande

Vice ordförande

Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Ersättare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda