Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män och förvaltare. Nämndens kansli ligger i Kumla, där frågorna samordnas med övriga sydnärkekommuner.

Sydnärkes överförmyndarkansli består av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Kansliet har sina lokaler i Kumla kommuns stadshus.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man ansöka eller anmäla behov om god man eller förvaltare.
Man ska också vända sig till överförmyndaren i ärenden som rör förmynderskap. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, när den omyndige har del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare. Överförmyndaren utfärdar även förvaltarfrihetsbevis.

Kommunens överförmyndare/överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen. Eftersom överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en förvaltningsmyndighet utövar även justitieombudsmannen (JO) tillsyn över myndigheten.

För mer information, besök Sydnärkes överförmyndarkanslis hemsida: (www.kumla.se/godmanlänk till annan webbplats)

Kontaktuppgifter:

Servicecenter 019-58 80 00

Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

E-post: overformyndaren@kumla.se

Postadress:

Sydnärkes överförmyndarkansli

692 80 Kumla

Besöksadress:

Stadshuset Kumla

Torget 1

692 80 Kumla

Ledamöter

Ordinarie ledamöter

Ersättare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda