Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, trafikförordningen och plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen och trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.

Ansvarsområden

  •  Den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser.
  • Svarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet.
  • Hanteringen av tillståndsärendena för allmän plats, parkering och ledningsarbeten.
  • Myndighetsutövningen inom miljö- och livsmedelsområdena.
  • Bygglov-verksamheten och myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen.
  • Handläggningen av kommunens bostadsanpassningsbidrag.
  • Kommunens energi- och klimatrådgivning där en del av rådgivningen utförs vid Energicentrum i Marieberg.
  • Kommunens städ- och måltidsverksamhet.

Ledamöter

Ordförande

Vice ordförande

Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Ersättare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda