Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har alltid personal i beredskap för akuta händelser. Det kan vara då någon blivit utsatt för våld och behöver stöd från socialtjänsten, saknar tak över huvudet eller om ett akut omhändertagande behöver ske.

Vid behov av kontakt med socialförvaltningen utanför kontorstid har Polisen, räddningstjänsten/SOS Alarm i Örebro län tillgång till våra aktuella jourtelefonnummer.

Arkivbeskrivning

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa detta, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som finns på myndigheten.

Förvaltningschef

Jaana Jansson
0582-68 53 04 (social- och arbetsmarknadsförvaltningens reception)
jaana.jansson@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda