Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen bistår också valnämnden och revisorerna.

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är också att bistå övriga avdelningar via kansliavdelningen, personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Förvaltningen har också ansvar för näringslivsfrågor och den fysiska planeringen.

Arkivbeskrivning

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa detta, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som finns på myndigheten.

Förvaltningschef

Lena Fagerlund, kommundirektör

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda