Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Drift- och serviceförvaltningen

Drift- och serviceförvaltningen svarar för handläggning av frågor som hör samman med nämndens ansvar för miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, Agenda 21, bygglov, rivningslov, marklov, bostadsanpassning, OVK, energi-/klimatrådgivning, energideklaration och trafiksäkerhet i kommunen.

Förvaltningen ansvarar även för den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser, samt kommunens städ- och måltidsverksamhet.

Drift- och serviceförvaltningen svarar också för kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet. Dessa verksamheter är avgiftsfinansierade.

Arkivbeskrivning

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa detta, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som finns på myndigheten.

Förvaltningschef

Clas-Göran Classon
0582-68 51 77
clas-goran.classon@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda