Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen ansvarar för grundskola, förskola, pedagogisk omsorg, kultur-, fritid- och föreningsfrågor samt biblioteksverksamhet.

Ansvarsområden

  • Förskoleverksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare och omsorg på obekväm tid) och öppen förskola för barn upp till 5 år. För barn mellan 6 och 13 år finns fritidshem och lovomsorg.
  • Förskoleklass är en frivillig skolform för 6-åringar.
  • Grundskolan och grundsärskolan omfattar år 1-9 för elever åldrarna 7-16 år
  • Kulturskolan, en frivillig verksamhet som sysslar med musik, dans, drama m.m.
  • Bibliotek samt kultur-, fritid- och föreningsverksamhet i kommunen.

Gymnasieskolan tillhör inte Bildningsförvaltningens ansvarsområde. För denna skolform ansvarar Sydnärkes utbildningsförbund som har en egen direktion och förvaltning.

Arkivbeskrivning

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa detta, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som finns på myndigheten.

Förvaltningschef

Fredrik Nordvall
0582-68 53 40
fredrik.nordvall@edu.hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda