Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kommunal författningssamling

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som vi har att rätta oss efter.

Ett styrdokument kan vara en skolplan, en policy för hur upphandlingar och inköp i kommunen ska gå till, ordningsregler eller vad det ska kosta att få hemtjänst.

Sidan är under uppbyggnad

På den här sidan ska vi samla alla styrdokument och föreskrifter som kommunen har antagit. Vi har inte byggt färdigt den här sidan ännu.

Styrdokument

Plan

Äldreomsorgsplan 2016 - 2030PDF
Antagen av kommunfullmäktige den 31 oktober 2016

Biblioteksplan 2016-2019PDF
Antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2016

Policy

Arbetsmiljöpolicy
PDF
Beslutad av kommunfullmäktige den 29 oktober 2018

ANDT-policyPDF
Beslutad av kommunfullmäktige den 27 november 2017

InformationssäkerhetspolicyPDF
Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november 2016

KommunikationspolicyPDF
Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2015

KostpolicyPDF
Antagen av kommunfullmäktige den 13 februari 2017

Policy för rökfri arbetstidPDF
Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2016

UpphandlingspolicyPDF

Antagen av kommunfullmäktige 21 september 2015

Regler

Hyresregler för bildningsnämndens anläggningar och lokaler
PDF
Antagen den 29 mars 2017

Regler för hantering av allmänna handlingarPDF
Beslutad av kommundirektören 14 mars 2017

Regler och villkor gällande föreningsbidragPDF
PDF
Antagen den 14 september 2016

Skolskjutsregler och tillämpningar
PDF
Antagen i bildningsnämnden 16 juni 2015

Regler för kommunal flaggningPDF
Antagen av kommunstyrelsen 22 maj 2018

Regler för kommunalt partistödPDF
Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2018

Riktlinjer

Riktlinje för kommunal parkeringsövervakningPDF
Beslutad av drift- och servicenämnden 27 oktober 2017

Riktlinje för kommunal gatubelysningPDF
Beslutad av drift- och servicenämnden 27 oktober 2017

Riktlinje för barnomsorgen
PDF
Beslutad av kommunfullmäktige 26 juni 2017

Riktlinje för styrdokumentPDF
Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november 2016

Riktlinje för markanvisningPDF
Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2016

Riktlinje för omsorg på obekväm arbetstid
PDF
Antagen 10 november 2015

Riktlinje för hantering av halk- och snöbekämpning
PDF
Reviderad 13 februari 2018

Riktlinje för direktupphandlingPDF

Instruktion för kommundirektören
PDF
Beslutad av kommunstyrelsen 22 maj 2018

Riktlinjer för rehabiliteringPDF
Beslutad av kommunstyrelsen 9 oktober 2018

Riktlnjer gällande mutor, otillbörliga förmåner och andra oegentligheterPDF
Beslutad av kommunstyrelsen 9 oktober 2018

Riktlinjer och direktiv för telefoniPDF
Bilaga 1 till riktlinjer och direktiv för telefoniPDF
Beslutade av kommunstyrelsen 9 oktober 2018

Riktlinje för kommunikation
PDF
Beslutad av kommunstyrelsen 30 oktober 2018

Riktlinjer för sociala medierPDF
Beslutad av kommunstyrelsen 30 oktober 2018

Övrigt

Styrsystem (styrmodell)PDF
Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF
Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018

Taxor och avgifter för kopior av allmän handlingPDF
Beslutad av kommunfullmäktige den 29 oktober 2018

Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar för förtroendevaldaPDF
Bilaga 1 till Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättning till förtroendevaldaPDF
Beslutad av kommunfullmäktige den 17 december 2018


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda