Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kartor och geografisk information, GIS

Geografiskt informationssystem, GIS, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Enkelt uttryckt kan man säga att GIS är en kombination av kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn.

Ett användbart verktyg

Ett geografiskt informationssystem kan vara ett instrument för att analysera data, optimera verksamheter, göra riskanalyser, och testa olika scenarion. Med hjälp av GIS kan man bland annat

  • Beräkna den kortaste vägen mellan två punkter.
  • Beräkna antalet barn i en viss ålder som bor inom t.ex. 5 minuters körsträcka från en förskola.
  • Den optimala dragningen av en ny väg hittas genom att kombinera kartor innehållande fastighetsinformation, markbeskaffenhet etc.
  • Miljöeffekter av ett tänkt utsläpp kan modelleras med hjälp av bl a klimatdata och jordartsdata.

I Hallsbergs kommun används gis i det dagliga arbetet där mycket handlar om att veta var saker finns lokaliserat, var vatten- och avloppsledningar ligger, hur snöröjningen ser ut i ett område etc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda