Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Regler för sekretess

En del handlingar får inte lämnas ut. Sekretessbelagda handlingar innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Dessa uppgifter får enligt lag inte lämnas ut.

Sekretessbelagda handlingar kan handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretssbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen (PUL) innan de blir offentliga. PUL är en lag som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

Personuppgiftslagen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda