Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Registerutdrag

Du har rätt att få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig. Om kommunen behandlar dina personuppgifter har du också rätt att få ett registerutdrag som visar var och varför dina personuppgifter behandlas.

Du har rätt att få ett registerutdrag kostnadsfritt. Vill du begära fler registerutdrag har kommunen rätt att ta betalt för det.

Blankett för registerutdragWord

Du kan bara begära registerutdrag för dig själv. När kommunen tagit emot din begäran kommer du att få svar inom en månad och registerutdragen kommer att postas till din folkbokföringsadress

Du kan också välja att hämta ut ditt registerutdrag med legitimation, på plats i kommunhuset.

Registerutdraget omfattar som huvudregel inte personuppgifter i handlingar som inte är färdigställda eller i minnesanteckningar.

Din begäran om registerutdrag kommer att diarieföras och gallras efter två år.

Särskilt om registerutdrag gällande barn

Begäran om registerutdrag för barn kan göras av dess vårdnadshavare eller barnet själv. När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag.

Är du ställföreträdare åt någon?

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver vi ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag.

Hur vi behandlar dina personuppgifter när du begär ett registerutdrag

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen är att kommunen ska kunna hantera din begäran om registerutdrag.

Den lagliga grunden för behandlingen är att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet.

Lagringstiden för dina personuppgifter är 2 år.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen som nås på kommun@hallsberg.se

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda