Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss i Hallsberg kommun.

När du har kontakt med kommunen i något ärende, det kan till exempel handla om att du ansöker om bygglov, ekonomiskt bistånd eller förskoleplats, så måste kommunen samla in och spara vissa uppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. De personuppgifter som samlas in behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter är säkra hos oss och används enbart för att fullgöra de skyldigheter kommunen har. Personuppgifterna skyddas på flera sätt. De förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna och i låsta system så att endast de medarbetare som behöver det har tillgång till personuppgifterna.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, rätt begära att kommunen raderar dina personuppgifter eller rätt att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock oftast rätt att ändå behandla dina personuppgifter. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, ett så kallat registerutdrag.

För att begära registerutdrag använder du en blankett. Du kan som regel bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Läs mer om registerutdrag

Blankett för begäran om registerutdragWord

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter så kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kommunen har många personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av verksamhetssystem. Om du är intresserad av att veta vilka personuppgiftsbiträden kommunen använder kan du vända dig till dataskyddsombudet. Biträdet får bara använda personuppgifterna på det sätt som kommunen bestämt.

Så länge sparas dina uppgifter

Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgifterna inte får lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Det finns dock andra lagar som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen.

För statistiska, vetenskapliga och historiska ändamål får dina personuppgifter lagras under en längre period.

Anställning i Hallsbergs kommun

För dig som är anställd i Hallsbergs kommun och dig som söker tjänst hos oss

Dataskyddsombud

Hallsbergs kommun har ett dataskyddsombud som har till uppgift att kontrollera att kommunen följer dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som får dina personuppgifter behandlade av kommunen.

Du kan kontakta Hallsbergs kommuns dataskyddsombud:
Birgitta Rydén, telefon: 0582-68 50 44

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda