Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Offentlig handling

En allmän handling som är tillgänglig för alla medborgare är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Det står bestämt i Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som allmänna handlingar. Alla handlingar i en kommun är inte allmänna. Interna dokument och arbetsmaterial som delas mellan kommunens tjänstemän är inte allmänna och påverkas inte av offentlighetsprincipen.

Vad menas med sekretess?

Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda. Sekretessbelagda handlingar kan handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Om en handling är sekretessbelagd så betyder det att den inte får lämnas ut till vem som helst. Kommunen använder Offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte.

Hur gör jag för att ta del av en offentlig handling?

Du kan läsa offentliga handlingar på kommunhuset. Vem som helst får kontakta kommunen för att ta del av en offentlig handling. Du ska inte behöva vänta på att få ta del av en handling, den ska lämnas till dig så fort det är möjligt. I vissa fall kan en handling behöva granskas för att se om det är något som måste sekretessbeläggas innan den lämnas ut. Då kan det ta lite längre tid.

Du behöver inte berätta vem du är eller vad du ska använda information till när du begär att få läsa en offentlig handling.

Offentliga handlingar skickas i regel inte ut via e-post utan måste hämtas på kommunen.

Du får heller inte ta med handlingarna hem. Där emot har du möjlighet att kopiera handlingarna och ta med dem hem.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda