Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Viby kommun 1863-1964


Kommunalstämma protokoll
Kommunfullmäktige protokoll, protokollsbilagor, inkommna handlingar, revisionsberättelse, budgetredovisning

Kommunalnämnd protokoll, protokollsbilagor, fryktalslängder, röstlängder, inventariebok, ämnesordnade handlingar, VA handlingar, byggnadshandlingar, lönekort, avlöningsjournaler, kassaböcker, verifikationer, uppbördslängder, fondräkenskaper, fördelningskort,

Arbetslöshetskommitté och nämnd protokoll, ämnesordnade handlingar, räkenskapsböcker, verifikationer
Barnavårdsnämnd protokoll, räkenskaper, barnavårdsakter, verifikationer
Biblioteksstyrelse protokoll

Brandstodsförening protokoll, liggare över försäkringstagare, ämnesordnade handlingar, kassaböcker, debiteringslängder
Brandstyrelse protokoll, kassabok, verifikationer, ämnesordnade handlingar
Byggnadsnämnd protokoll, ämnesordnade handlingar
Familjebidragsnämnd protokoll, avräkningskort, huvudbok, kassabok, verifikationer, utbetalningslistor

Fattigvårdsstyrelsen och socialnämnden  protokoll, avgående skrivelser, socialregister, ämnesordnade handlingar, kassaböcker, verifikationer, donationsfonders räkenskaper, statistik
Nämnden för förebyggande tandvård protokoll och handlingar
Gatunämnd protokoll, protokollsbilagor, VA handlingar och gatuarbeten

Hemhjälpsnämnden protokoll, utredningsprotokoll, kassaböcker, verifikationer, Hyresnämnden diareförda handlingar, ämnesordnade handlingar
Hälsovårdsnämnd protokoll, protokollsbilagor, utgående skrivelser, inkomna handlingar, Kristidsnämnd och förbund protokoll, ansökan om stadsbidrag, räkenskaper

 
Lönemämnd protokoll och bilagor
Nyterhetsnämnd protokoll, fylleriförseelser, kassabok, verifikationer
Pensionsnämnden protokoll, inkomna skrivelser, register över pensionstagare, Valberedningsnämnd protokoll, handlingar
Vattenledningsförening protokoll och handlingar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda