Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Sköllersta kommun 1952-1970


Kommunalfullmäktige protokoll, protkollsbilagor
Kommunalnämnden protokoll, diarium, förtroendemän, mantalslängder, röstlängd, fastighetslängd, diarieförda handlingar, korrespondens, byggnadshandlingar, nöjesskattredovisning, personalakter, familjebidrag, elledningar, lönekort, huvudbok, dagböcker, verifikationer, fördelningskort, statistik,

Arbetslöshetsnämnden protokoll
Barnavårdsnämnden protokoll, förteckning över barnavårdsmannaskap, fosterbarnshandlingar, bidragsförskott, husmoderssemester, barnbidrag, barnavårdsmannens räkenskaper, fördelningskort

Biblioteksstyrelse protokoll, handlingar
Bostadsstiftelse protokoll, handlingar, fördelningskort, bankgiro
Brandstyrelsen protokoll, handlingar

Byggnadskommitén för Hjortkvarns skola och lärarbostäder protokoll
Fattigvårdsstyrelsen och Socialnämnden protokoll, protokollsbilagor, diarium, socialregister, vårdtagare ålderdomshem, handlingar, ämnesordnade handlingar, postgirotalonger, statistik, Hembyggds och kulturnämnd protokoll

Styrelsen för Hjortkvarns läkardistrikt handlingar rörande läkartjänsten iHjortkvarn
Hälsovårdnämnden protokoll, diarium, korrespondens
Idrotts och fritidsnämnden protokoll
Konstisbanekommittén protokoll

Lönenämnden protokoll, koncept, handlingar
Nykterhetsnämnden protokoll, handlingar, ämnesordnade handlingar
Pensionsnämnden protokoll, förteckning över pensionstagare, pensionsförteckningar, handlingar

Polisdistrikt protokoll, handlingar, fördelningskort
Fastighetsägarförening handlingar
Samarbetsnämnd för Pålsboda blocket protokoll, handlingar
Trafiksäkerhetskommitén protokoll och handlingar
Åldringsvårdskommitén protokoll och handlingar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda