Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Sköllersta kommun 1863-1951


Kommunalstämma protokoll, fyrktalslängder, handlingar.
Kommunfullmäktige protokoll.
Kommunalnämnden protokoll, brevdiarium, fastighetstaxeringslängder, röstlängder, bostadsräkning, taxeringslängder, handlingar, räkenskaper, debiterings och uppbördslängder.

Barnavårdsnämnden protokoll, förteckning över fosterbarn, faderskapserkännande, kassaböcker.
Brandstodskommiten handlingar.
Fattigvårdsstyrelsen protokoll, förteckning över fattigvårdsunderstöd, handlingar, räkenskaper,

Hemhjälpsnämnden handlingar, verifikationer.
Hemsysterföreningen kassabok.
Hälsovårdsnämnden protokoll.
Nykterhetsnämnden protokoll, diarium, handlingar, kassabok.

Pensionsnämnden protokoll, förteckning över pensionstagare. Handlingar.
Sockenbibliotek protokoll, kassabok.
Valnämnden protokoll.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda