Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Hallsbergs socken och landskommun 1862-1962


Kommunalstämma protokoll, handlingar
Kommunalfullmäktige protokoll, protokoll beredningsavdelningen, protokollsbilagor, förteckning över ledamöter, röstlängder

Kommunalnämnd protokoll, brevkopior, protokollsbilagor, debiterings och uppbördslängder, pensionslängder, mantalslängder, fyrktalslängder, taxeringslängder, Handlingar rörande gator vatten och avlopp, övriga ämnesordnade handlingar, handlingar rörande ekonomi, huvudböcker, kassaböcker, fördelningsböcker, verifikationer

Arbetslöshetsnämnd protokoll, avlöningslistor, kassaböcker, verifikationer
Barnavårdsnämnd protokoll, sammandrag av räkenskaper, kassaböcker, Familjebidragsnämnden protokoll, ledamöter, kassaböcker, utbetalningar, räkenskaper,

Fattigvårdsstyrelsen protokoll, Diarium, liggare för socialregister, understödsjournaler, förteckning över personer som erhållit fattigvårdsunderstöd, ämnesordnade handlingar, ålderdomshemmets byggnadshandlingar, räkenskaper, kassaböcker, verifikationer, Folkbiblioteket protokoll och handlingar

Hemhjälpsnämnd protokoll, ämnesordnade handlingar, personalakter, kassabok, verifikationer
Hyresnämnd protokoll
Hälsovårdnämnd protokoll, diarium, ämnesordnade handlingar, vatten och avloppsanläggningar, byggnadshandlingar

Kristidsnämnd protokoll, kassabok
Lönenämnd protokoll, handlingar
Nykterhetsnämnd protokoll, diarier,handlingar

Pensionsnämnd protokoll, protokollsbilagor
Valnämnd protokoll, handlingar
Vattenverket protokoll, handlingar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda