Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Hallsbergs köpings arkiv 1907-1970


Kommunalstämman protokoll, diarium, register till protokoll, räkenskapssammandrag
Kommunfullmäktige protokoll, valberedningsprotokoll, diarier till protokoll, register till röstlängder. Diarieförda handlingar, ämnesordnade handlingar, dossier

Kommunalnämnden protokoll, tekniska kommiténs arbetsutskott protokoll, diarium, liggare över ledamöter, postböcker, inventarieböcker, hyresjournal, mantalslängder, diarieförda handlingar, korrespondens, personalakter,  ansökan om bostads och familjebidrag,

pensionsbesked, lönelistor, lönekort, förmedlingsorganet protokoll, huvudbok, räkenskaper rörande stora hotellet, kassa och dagböcker, fördelningsböcker, verifikationer, kartor och ritningar, övriga handlingar
Arbetslöshetskommitén och nämnden protokoll, diarium, handlingar, diarieförda handlingar, kassaböcker

Barnavårdsnämnden protokoll, diarium, förteckning över barnavårdsmannaskap, förteckning över fosterbarn, diarieförda handlingar, allmänna barnbidrag, ansökningar om bidragsförskott, ansökan om ferieresor, polisrapporter, kassaböcker, barnavårdsstatistik, dagjournal, , Brandstyrelsen protokoll, diarium, diareförda handlingar

Bostadsstiftelsen Knuten protokoll, kontrakt, räkenskaper, verifikationer, Civilförsvarsnämnden protokoll, diarium, handlingar, ämnesordnade handlingar, verifikationer
Luftskyddsledningen protokoll, protokollsbilagor

Familjebidragsnämnden protokoll, handlingar
Idrotts och fritidsnämnden protokoll, diarium, diarieförda handlingar, Företagsnämnd/samarbetsnämnden protokoll
Hemhjälpsnämnden protokoll, diarium, diarieförda handlingar

Hyresnämnden protokoll, handlingar
Hälsovårdsnämnden protokoll, internt diarium, diarieförda handlingar
Industrinämnden protokoll och handlingar
Kristidsnämnden protokoll, Biblioteksstyrelsen protokoll, diarielistor

Lönenämnden protokoll, diarium, diarieförda handlingar
Nykterhetsnämnden protokoll, diarium, kortreister över sprittilldelning, diarieförda handlingar, fylleriförseelser
Park och planteringsnämnden protokoll och handlingar

Pensionsnämnden protokoll, handlingar, förteckning över pensionstagare
Polisnämnden protokoll och handlingar
Fattigvårdsstyrelsen och socialnämnden protokoll, diarium, liggare och register, handlingar, diarieförda handlingar, socialakter, ansökan om familjebidrag,  huvudböcker, verifikationer, hemhjälpsrapporter

Stiftelsen pensionärshem protokoll och handlingar, huvudböcker, verifikationer, Trafiksäkerhetskommitén protokoll, diarium, diarieförda handlingar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda