Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Arkiv, kommunens historia

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv och ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

Arkivet i Hallsberg

Hallsbergs kommunarkiv hittar du på Västra Storgatan 15 i Hallsberg.

Här förvaras dokument från 1862 och fram till i dag. Du kan hitta protokoll från olika nämnder och styrelser, räkenskaper, skrivelser av olika slag samt kartor och ritningar. Totalt förvaras omkring 550 hyllmeter arkivhandlingar i arkivet.

I arkivet finns material samlat från alla de orter som nu är en del i Hallsbergs kommun.

En viktig kunskapskälla

Arkivet innehåller minnen av det förflutna men fungerar samtidigt som en modern informationscentral. I kommunens arkiv dokumenteras både människor och företeelser. Brev, protokoll, examenskataloger, kartor, kassaböcker, ritningar, fotografier och en mängd andra typer av dokument berättar om hur livet har gestaltat sig i den egna kommunen sedan 1800-talet andra hälft.

I kommunens arkiv finner man till exempel klasslistor och betyg från traktens alla skolor. Här kan man få en inblick i vilka ämnen man läste i skolan förr i tiden och kanske leta upp egna och släktingars betyg.

Man kan också leta upp sina klasskamrater och klassföreståndare om man vill ordna en klassträff.

I skolundervisningen kan arkivmaterialet komma till användning på olika vis, till exempel i hembygdsundervisningen i mellanstadiet och för uppsatser och specialarbeten högre upp i årskurserna. Släktforskare och hembygdsforskare är andra som kan ha stor glädje av det kommunala arkivet.En viktig uppgift för kommunarkivet är att tillgodose lokalhistorisk forskning.

Kommunarkivet strävar efter att komplettera det nuvarande arkivbeståndet med handlingar som belyser traktens historia och utveckling. Därför är privatpersoner, företag och föreningar med lokal anknytning välkomna att överlämna sina arkiv eller enskilda dokument till arkivet som gåva eller deposition. Det kan vara skrivna dokument, kartor, fotografier eller annat lokalhistoriskt material.

Arkivet är tillgängligt för besökare under kommunhusets öppettider men ring gärna i förväg och anmäl besök. Vi tar även emot studiebesök av grupper efter tidsbeställning. I arkivet finns ett par forskarplatser där man kan sitta i lugn och ro och studera handlingarna.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda