Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Hållbar försörjning av dricksvatten och avloppsvattenrening - Norra Tisarstrand

Nu har arbetet med att skapa en gemensam lösning för dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening för områdena Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand börjat. Syftet är att minska miljöbelastningen på Tisaren och även att möjliggöra för fler att bo där året om.

Bakgrund

Hallsbergs kommun har beslutat att tre områden, Tisarstrand, Toskabäcken, Tunbohässle, vid Tisarens norra strand ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Dessa områden ingår i kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp, och ska därför ha kommunal VA-anslutning. Den kommunala anläggningen för vatten och avlopp anordnas tillsammans med Askersunds kommun och både dricksvatten och avlopp hanteras i Åsbro.

Skälet till att de tre områdena ska ha kommunalt vatten- och avlopp är på grund av att sjön Tisaren är påverkad av övergödningsproblem. En del i arbetet att göra sjön friskare, är att reducera nuvarande belastning från enskilda avlopp. Dricksvattenförsörjningen innebär att berörda fastigheter/hushåll får ett bra, kvalitetskontrollerat dricksvatten.

Informationsbroschyr - VA TisarenPDF

Power point-presentation om VA TisarenPDF

Vilka kommer att beröras?

Hallsbergs kommun har beslutat om tre stycken verksamhetsområden, Tisarstrand, Toskabäcken, Tunbohässle. Det är bara de fastigheter/boende som ingår i verksamhetsområdena som kommer bli inkopplade på det kommunala VA-nätet.

Se karta över vilka områden detta berör

Hur kommer det här påverka mig som boende/fastighetsägare?

Arbetet med att dra fram VA-ledning till alla fastigheter kan innebära ett besvär för de boende i området, det kommer att ske schaktarbeten längs vägar och övrig mark. Arbetena sker framförallt under vanlig arbetstid men kan också förekomma under andra tider om så krävs.

Boende/fastighetsägare ansvarar för installation och anläggning på egen fastighet. Egna ledningar kopplas på det kommunala nätet utanför tomtgräns. Kommunen meddelar i god tid när påkopplingen ska ske och bestämmer tillsammans med boende/fastighetsägare var påkopplingen ska ske.

Det finns anslutningsavgift och brukningsavgifter, läs mer:
Hallsbergs kommuns VA-taxalänk till annan webbplats

Arbetsprocess och tidsplan

Tidplanen är grov och kan ändras men i stort planeras arbetet vara klart under år 2022.

Ytterligare information - vanligt förekommande frågor

Läs mer om vanligt förekommande frågor och svarPDF

Kontakt

Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 51 55

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda