Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ledningsnät

Kommunen ansvarar för att det finns ledningsnät för vatten och avlopp. Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Hallsbergs tätortsområden. I områden med glesare bebyggelse blir det för dyrt att dra fram kommunala ledningar. Då får fastighetsägare själv lösa vatten- och avloppsfrågan genom egen brunn och enskilt avlopp.


Kommunen äger ledningarna utanför tomtgränsen och det är vi på Teknik- och planförvaltningen som ser till att det fungerar som det ska. Det är vi som ser till att du får ett bra dricksvatten i din kran och att du på ett enkelt sätt blir av med avloppet, dygnet runt, året om. Innanför tomtgränsen är det du som fastighetsägare som äger ledningarna och också svarar för att det hela fungerar. Gränsen mellan vårt och ditt ansvarsområde kallas för förbindelsepunkt.

Ledningskarta
VA-ledningar förklaring

= Vatten och avlopp

= Vatten (renvatten för hushållsändamål, dricksvatten)

= Avlopp (spillvatten från toaletter, disk, tvätt mm)

= Dagvatten (regnvatten från tak, gator mm samt dräneringsvatten)


Uppsättning av VA förbindelsepunkten

Vid anslutning till kommunens VA-ledningsnät ska fastighetsägaren skicka in en servisanmälan till Teknik-och planförvaltningen. Anläggningsavgift för anslutning till kommunen ledningsnät kommer att debiteras enligt gällande VA-taxa.

Rätt kopplad ledning

För att förhindra felkopplade ledningar vid förbindelsepunkten skall fastighetsägaren beställa besiktning innan schakten fylls igen. Besiktningen utförs av sakkunnig personal från kommunen. Vattenmätaren ägs av kommunen men underhåll och tillsyn ansvarar abonnenten för.

Kontakt

Generella frågor - ledningsnät
Hans Berglund, Gatuchef
E-post: hans.berglund@hallsberg.se

Frågor gällande nyanslutningar och avgifter
Suzana Madzo, Va-ingenjör
E-post: suzana.madzo@hallsberg.se

Frågor gällande utredning av tillskottsvatten och felkoppling
Aram Alsadi, Va-ingenjör
E-post: aram.alsadi@hallsberg.se


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda